Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật: 10/03/2020 Lượt xem: 688
Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của TW về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và đúng quy định, ngày 27/02/2020 Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Đại hội: về phía Tổng Công ty có Đồng chí Hồ Công Kỳ, UVBCH Đảng bộ Tập đoàn- Bí thứ Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; Đồng chí Ngô Hồng Vân- Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng Công ty và Đại biểu đại diện cho 8 Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty (ĐU PVPS, ĐU Hủa Na, ĐU Đakring, ĐU Machino, ĐU Nhơn Trạch, ĐU Nhơn Trạch 2, ĐU Cà Mau, ĐU PVPF).


Thay mặt Đảng ủy Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh Đồng chí Ngô Văn Chiến- Bí thư Đảng ủy đọc báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo đã nêu ra tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đánh giá tổng quát nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành trong nhiệm kỳ tới.

Đại diện cho Đảng ủy Tổng Công ty. Đồng chí Hồ Công Kỳ gửi lời khen ngợi về sự chuẩn bị và tổ chức đại hội của Đảng ủy Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh. Đồng thời cũng chỉ ra những thành quả đạt được trong 5 năm nhiệm kỳ cũ và hướng đến mục tiêu của nhiệm kỳ mới đáp ứng được kỳ vọng của Tổng Công ty. Gửi trọn niềm tin của mình cũng như của Tổng Công ty dành cho Đảng ủy Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

Hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu Bí thư Đảng ủy Công ty và Ban chấp hành Đảng ủy của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh nổi bật của Đại Hội