GIỚI THIỆU CHUNG
Cập nhật: 05/09/2017 Lượt xem: 10240
     
     
I. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 
  
     Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200MW gồm 2 tổ máy là một trong các nhà máy nhiệt điện đốt than lớn nhất tại Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp, nhiên liệu phụ là dầu HFO (dùng khi khởi động và đốt kèm khi phụ tải thấp); Nhà máy sử dụng nguyên liệu nội địa là than cám 5a nhập từ Quảng Ninh với lượng tiêu thụ 2,9 triệu tấn/năm.
       
     Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 – 2015. Khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 7,2 tỷ kwh/năm, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng của hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2006 – 2015 và đảm bảo an ninh năng lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 
 
II. Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh
     
     Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, thành lập theo Quyết định số 668/QĐ-ĐLDK ngày 06/11/2014 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Nhà máy đã đưa vào vận hành thương mại tổ máy số 1 từ ngày 31/12/2014 và tổ máy số 2 từ ngày 12/5/2015.

     Năm 2015, Công ty ĐLDK Hà Tĩnh được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thuê quản lý và vận hành NMĐ Vũng Áng 1. Đến năm 2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã bàn giao NMĐ Vũng Áng 1 cho Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam, Công ty ĐLDK Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ phụ trách quản lý và vận hành NMĐ Vũng Áng 1.