Tin tức Với hoạt động chính hiện nay là sản xuất kinh doanh điện năng, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh (POWER HA TINH) hiện tại vận hành rất ổn định, an toàn, cung cấp sản lượng điện hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế xã hội.
Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025 10/03/2020 04:05 PM Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của TW về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và đúng quy định, ngày 27/02/2020 Đảng bộ Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 Xem chi tiết