Đoàn cán bộ nguyên Lãnh đạo Tỉnh ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ thăm Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1
Cập nhật: 06/12/2018 Lượt xem: 1.794
       Chiều ngày 06/12/2018, tại trụ sở Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, ông Nguyễn Trọng Thạch – Phó Giám đốc Công ty đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ nguyên Lãnh đạo Tỉnh ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ do ông Nguyễn Ký – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn tới thăm Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
        Tại buổi tiếp đoàn, ông Nguyễn Trọng Thạch đã giới thiệu tổng quan về Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, thông tin chung về tình hình sản xuất, an toàn môi trường, những thuận lợi, khó khăn của Nhà máy đến thời điểm hiện tại và đưa Đoàn đi thăm quan Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
        Sau khi nghe ông Nguyễn Trọng Thạch giới thiệu, Đoàn cán bộ nguyên Lãnh đạo Tỉnh ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có những trao đổi, tìm hiểu về tình hình hoạt động của Nhà máy đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP nói chung và Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh nói riêng đối với sự phát triển của địa phương, đặc biệt là hoạt động sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường của Nhà Máy Nhiệt điện Vũng Áng 1.
      
      Một số hình ảnh Đoàn cán bộ nguyên Lãnh đạo Tỉnh ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh thăm Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1: