Hội nghị đối thoại người lao động quý II năm 2020
Cập nhật: 21/07/2020 Lượt xem: 556
Chiều ngày 13 tháng 07 năm 2020, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị đối thoại người lao động quý II năm 2020.

     Chủ trì Hội nghị Ông Ngô Văn Chiến – Giám đốc Công ty, ông Trần Văn Tỉnh – Chủ tịch Công đoàn – Phó Giám đốc Công ty, cùng lãnh đạo quản lý người lao động và các CBCNV tiêu biểu đại diện cho 445 lao động Công ty ĐLDK Hà Tĩnh.

                                         Toàn cảnh Hội nghị đối thoại người lao động quý II năm 2020
     
    Tại hội nghị ông
Ngô Văn Chiến – Giám đốc Công ty đã tổng kết đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh từ đầu năm 2020 đến nay, đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2020 cùng các giải pháp thực hiện. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Ông Ngô Văn Chiến – Giám đốc Công ty – đại diện Người sử dụng lao động đã trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. Ông cũng nhấn mạnh và khẳng định Công ty ĐLDK Hà Tĩnh luôn coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định, thường xuyên có các chính sách tiền lương, thưởng đặc cách nhằm thu hút lao động có chất lượng cao; ngoài ra Công ty chú trọng chăm lo cho người lao động như: công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp….; Phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tốt cả phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao.                                       Ông Ngô Văn Chiến – Giám đốc Công ty – phát biểu tại hội nghị


    Bên cạnh đó, Ông Trần Văn Tỉnh – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty quán triệt đến ý thức làm việc của CBCNV Công ty, nêu cao sự đồng thuận, đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2020.