HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC AN NINH - AN TOÀN 6 THÁNG DẦU NĂM 2019 VÀ HỘI THẢO VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NMNĐ VŨNG ÁNG 1
Cập nhật: 11/09/2019 Lượt xem: 1.268
NMNĐ Vũng Áng 1 đóng tại khu vực có vị trí đặc trưng nằm trong khu vực có nhiều diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự, chính trị xã hội (đặc biệt là sau sự cố môi trường biển Fomosa tháng 4/2016), do vậy công tác an ninh an toàn NMNĐ Vũng Áng 1 được Lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm và nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương;
Ngày 9/8/2019, Tại Thành phố Đà Nẵng, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác an ninh- an toàn sáu tháng đầu năm 2019 và Hội thảo về công tác Bảo vệ môi trường NMNĐ Vũng Áng 1;
Tham dự Hội nghị - Hội thảo gồm có: Công an Tỉnh Hà Tĩnh ,Công an Thị xã Kỳ Anh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và Ban chỉ huy BPCK Cảng Vũng Áng – Sơn Dương, Trạm biên phòng cửa khẩu Cảng than, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh và công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh


Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh an toàn sáu tháng đầu năm  2019 giữa Công ty với Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác an ninh an toàn sáu tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020 cho NMNĐ Vũng Áng 1. Đặc biệt, tại Hội nghị, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã đánh giá kết quả một năm thực hiện mô hình phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (mô hình 5 “AN”) đưa NMNĐ Vũng Áng 1 trở thành một điểm sáng thực hiện tốt công tác An ninh an toàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Sở TNMT Hà Tĩnh Ông Đặng Bá Lục- Chi cục Trưởng Chi cục BVMT đánh giá cao về công tác bảo vệ môi trường tại NMNĐ Vũng Áng 1.  Sau hơn 4 vận hành, NMNĐ Vũng Áng 1 là một đơn vị đi đầu và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về công tác BVMT: Kết nối và vận hành thành công trạm quan trắc tự động nước thải/khí thải về Sở TNMT, Tổng cục Môi trường; chuyển đỏi nguồn nhiên liệu đốt dầu từ dầu HFO sang dầu DO và đưa các hệ thống  xử lý môi trường ngay từ thời điểm đót dầu; hoàn thành các hợp quy hợp chuẩn tro xỉ chứng nhận tro xỉ là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp…  phát triển bền vững đi đôi với công tác BVMT.

Tại Hội nghị Hội thảo, tất cả các ý kiến, kiến nghị của Lãnh đạo Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh được Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng quan tâm chia sẽ và đưa ra các phương án giải quyết phù hợp để công tác an ninh an toàn môi trường NMNĐ Vũng Áng 1 ngày càng được thực hiện tốt bảo đảm công tác vận hành an toàn liên tục cho nhà máy, phát huy tiềm lực kinh tế địa phương và an ninh năng lượng Quốc gia, Hội nghị thành công tốt đẹp.