Tiếp tục vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 an toàn, hiệu quả
Cập nhật: 17/08/2023 Lượt xem: 133