Triển khai phần mềm Quản lý và Giám sát dữ liệu quan trắc môi trường
Cập nhật: 29/03/2023 Lượt xem: 660
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có công suất 1.200MW gồm 2 tổ máy là một trong các nhà máy nhiệt điện đốt than lớn nhất tại Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư. Nhà máy sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp, nhiên liệu phụ là dầu HFO (dùng khi khởi động và đốt kèm khi phụ tải thấp). Nhà máy sử dụng nguyên liệu nội địa là than cám 5a nhập từ Quảng Ninh với lượng tiêu thụ 2,9 triệu tấn/năm. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 – 2015. Khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 7,2 tỷ kwh/năm, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng của hệ thống điện quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

    Ngày 21/03/2023 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phối hợp với Công ty Cổ phần iLotusLand Việt Nam tổ chức buổi đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý và Giám sát Dữ liệu quan trắc môi trường cho CBNV phụ trách công tác môi trường tại khuôn viên nhà máy.
   
iLotusLand đã giúp Nhiệt điện Vũng Áng 1 giải quyết các thách thức:

  • Dữ liệu từ các nguồn thải được thu thập và phân tích với số lượng lớn, cần đảm bảo tính chính xác, và độ tin cậy của dữ liệu.
  • Xác minh sự cố môi trường tự động dựa trên dữ liệu tin cậy để sử dụng để tính phí, lập báo cáo theo quy định của chính phủ, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa nguồn lực.
  • Quản lý và lưu trữ các dữ liệu quan trắc định kỳ, hướng đến tập trung hóa dữ liệu trên hệ thống, số hóa, tra cứu và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.
  • Báo cáo định kỳ  hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm một cách tự động. Đảm bảo tính chính xác và tin cậy của dữ liệu.
   
Nhằm nâng cao công tác quản lý, giám sát, kịp thời dự báo, cảnh báo và công bố diễn biến chất lượng môi trường nhanh nhất và chính xác nhất, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã triển khai xây dựng và hoàn thiện phần mềm Quản lý Dữ liệu quan trắc môi trường tự động tại 2 trạm xử lý khí thải, 1 trạm xử lý nước thải và 1 trạm xử lý nước làm mát tại Nhà máy. Buổi đào tạo hướng dẫn sẽ giúp các CBNV phụ trách nắm vững cách vận hành, theo dõi và trích xuất báo cáo dữ liệu.


Việc đầu tư áp dụng công nghệ vào việc Giám sát và Quản lý dữ liệu quan trắc môi trường cho thấy Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung rất chú trọng vào công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh và sản xuất và áp dụng công nghệ vào công tác quản lý và điều hành hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Mai Đức Khánh - PV POWER HA TINH