Công đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh: Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động
Cập nhật: 28/08/2017 Lượt xem: 1.717

Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động để góp phần tái tạo sức lao động và nâng cao sự sáng tạo, nhiệt huyết trong mỗi thành viên của Công ty.

Xác định chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Công đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như vận động đoàn viên công đoàn tích cực thúc đẩy cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu; chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động do chính quyền và Công đoàn Tổng công ty phát động như: “Sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất”, “Việc hôm nay không để ngày mai”, “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”…

Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức thông qua các hội thi văn nghệ, thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành, vừa để rèn luyện tinh thần, thể chất cho đoàn viên, đồng thời tạo được không khí vui tươi, sôi nổi trong đơn vị. Qua đó, cũng tuyển chọn được những hạt nhân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của tỉnh cũng như của ngành.

Với công tác xã hội, từ thiện Công đoàn đã chủ động vận động tích cực CBCNV – NLĐ với tinh thần tương thân, tương ái tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội; cùng với chính quyền tổ chức, động viên CBCNVLĐ tham gia nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng, an sinh xã hội.

Đặc biệt, Công đoàn công ty thường xuyên chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn trong toàn Công ty. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, phối hợp tốt với chuyên môn giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách cho người lao động.

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn Công ty luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, thường xuyên động viên thăm hỏi các gia đình CB CNVLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, có con bị bệnh hiểm nghèo, các tổ chức đoàn thể như nữ công, đoàn thanh niên sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng người lao động trong đơn vị khi có việc ma chay, hiếu hỉ…

Công tác nữ công được quan tâm đúng mức, nhờ đó lực lượng lao động nữ đã có những bước trưởng thành về nhiều mặt. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Công đoàn công ty đã tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ công, về giới và bình đẳng giới, chương trình vì sự tiến bộ trong nữ CBCNV – NLĐ, Pháp lệnh dân số, sức khỏe sinh sản; thực hiện phong trào thi đua phụ nữ hai giỏi “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe dạy con ngoan”, “Phụ nữ sáng tạo”…Duy trì sinh hoạt nữ công định kỳ, chị em góp ý, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Tổ chức chuyến tham quan về nguồn tại Quảng Bình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03/2017 cho CBCNV – NLĐ nữ nhằm tạo điều kiện cho chị em phụ nữ có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, công tác, cũng như tạo tinh thần phấn khởi, hăng say lao động.

Trong 06 tháng cuối năm 2017, sẽ có nhiều sự kiện diễn ra hoạt động công đoàn của Công ty ĐLDK Hà Tĩnh cần tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ, động viên tinh thần đối với CBCNV – NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn lao động, gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm các ngày lễ như: Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/2017), Tết Trung thu (15/08/2017 AL); ngày Quốc khánh (02/09/2017), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2017. Thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở thông qua việc chỉ đạo, tổ chức Hội nghị Người lao động theo định kỳ.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên, sự phối hợp, tạo điều kiện của chuyên môn trong mọi hoạt động, Công đoàn Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò, xứng đáng với niềm tin của CNVCLĐ toàn Công ty.
                                                                                                                                                         Nguồn: www.pvpower.vn