HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ CHO CBCNV CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NĂM 2019
Cập nhật: 14/05/2019 Lượt xem: 1.652
Trong 3 ngày vừa qua từ 07/05/2019 đến 09/05/2019, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tổ chức thực tập phương án chữa cháy cho Cán bộ công nhân viên năm 2019.
Tham gia lớp tập huấn gồm có: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tỉnh Hà Tĩnh – PC 07, các thành viên đội PCCC chuyên ngành, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng CBCNV làm việc trong khu vực nguy cơ cháy nổ của Công ty


 
Lớp Huấn luyện nhằm mục đích nâng cao ý thực trách nhiệm, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và tổ chức chữa cháy kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra trong suốt quá trong quá trình làm việc. Tăng cường khả năng thường trực chiến đấu của lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở và CBCNV làm việc trong khu vực có nguy cơ cháy nổ cao


Kết thúc lớp tập huấn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tỉnh Hà Tĩnh – PC 07 đề ra trường hợp giả định tình huống cháy tại Phòng điều khiển của Nhà máy, các thành viên tham gia lớp tập huấn tổ chức chữa cháy, cứu người bị thương, sơ tán tài sản đảm bảo kỹ thuật, chiến thuật đề ra./.