Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1: Triển khai hiệu quả các công trình bảo vệ môi trường
Cập nhật: 02/03/2017 Lượt xem: 2.035
Thời gian gần đây, xử lý môi trường ở các nhà máy nhiệt điện đang trở thành vấn đề nóng và được dư luận hết sức quan tâm. Nhận thức được tầm quan trọng của sự phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh – (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí – PV Power) đã triển khai một cách nghiêm ngặt các công trình bảo vệ môi trường, đảm bảo xử lý tốt nhất các chất thải, khí thải, bụi thải trong và sau quá trình sản xuất, phục vụ giai đoạn vận hành Dự án “Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1” và “Bãi chứa xỉ”.

Nhận thức được những tác động mà quá trình vận hành, sản xuất có thể gây ra cho môi trường, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã tiến hành xử lý các chất thải, khí thải và bụi thải một cách nghiêm ngặt. Trước hết các nguồn nước thải của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng gồm nước thải thưởng xuyên, nước thải không thường xuyên được thu gom, xử lý cục bộ tùy theo chất lượng từng loại nước thải sau đó được đưa về hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Tại đây, nước thải được xử lý bằng phương pháp hóa lý đạt theo Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT được tuần hoàn lại bể chứa nước trung gian cho hệ thống vận chuyển tro xỉ, dung tích bể chứa là 350m3. Tại bãi chứa xỉ, nước sau khi đã lắng trong sẽ được bơm quay về nhà máy để tái sử dụng mà không thải ra môi trường. Bùn sau hệ thống xử lý nước thải được bơm về hồ chứa xỉ và đưa ra bãi chứa xỉ bằng thủy lực. Công suất hệ thống xử lý nước thải là 3.600 m3/ngày đêm. 

Đối với các nguồn nước thải nhiễm dầu từ khu vực máy biến thế, khu bể dầu HFO... được thu gom về hệ thống xử lý nước thải nhiễm dầu, về hố thu nước thải lẫn dầu, từ đó bơm về các bể tách dầu. Dầu tách ra được tái sử dụng, nước trong được bơm về bể lưu chứa của hệ thống xử lý nước thải sản xuất để tiếp tục xử lý.

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1Trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý nước thải, Nhà máy đã thuê các đơn vị độc lập, đủ chức năng thực hiện phân tích mẫu nước thải sau các hệ thống xử lý nước thải. Các kết quả phân tích cho thấy, nước thải sau các hệ thống xử lý đảm bảo theo các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. 

Về bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận hành, nhà máy trang bị đầy đủ các hệ thống xử lý gồm hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống lọc bụi túi, hệ thống khử lưu huỳnh, hệ thống khử NOx. Đối với toàn bộ hệ thống xử lý khói thải, Ban quản lý Dự án đã thuê đơn vị độc lập đủ chức năng thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu và phân tích về môi trường và cho kết quả khí thải sau xử lý đảm bảo theo Quy chuẩn quy định. 

Về vấn đề xử lý chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ các hoạt động của Nhà máy với lượng tro, xỉ khoảng 1,01 triệu tấn/năm, Nhà máy vận chuyển đến bãi chứa xỉ cạnh nhà máy bằng hệ thống vận chuyển tro xỉ thủy lực. Bùn thải từ hệ thống xử lý nước với khối lượng phát sinh khoảng 10 tấn/năm được vận chuyển về bãi chứa xỉ sử dụng bơm chuyển bùn.

Đặc biệt, với chất thải nguy hại, Nhà máy tiến hành thu gom tại nguồn; bố trí các thùng nhựa màu vàng/da camm dung tích 240l, có nắp đậy kín (phía ngoài có ghi rõ danh mục các chất thải nguy hại) tại các vị trí phát sinh trong toàn bộ các khu vực nhà máy, văn phòng. Bên cạnh đó, Nhà máy thực hiện nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nhà chứa chất thải nguy hại và khi chứa hóa chất vào tháng 4/2016, đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước về khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại và kho chứa hóa chất. 

Nhờ những nỗ lực triển khai đồng bộ các công trình bảo vệ môi trường cùng với việc đàu tư công nghệ hiện đại, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hướng tới mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng, hạn chế tới mức thấp nhất ảnh hưởng tới môi trường và trở thành đơn vị tiên phong cho công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và phát triển bền vững.

Theo: Tài Nguyên & Môi Trường