Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phấn đấu sản xuất 6,4 tỷ kWh trong năm 2023
Cập nhật: 09/02/2023 Lượt xem: 358
(Baohatinh.vn) - Năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đặt mục tiêu sản xuất 6,4 tỷ kWh điện, đóng nộp ngân sách Nhà nước 205 tỷ đồng.

Những tháng đầu năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) tập trung vận hành an toàn, ổn định tổ máy số 2. Theo đó, trong tháng 1 năm 2023, doanh nghiệp đã sản xuất 187 triệu kWh điện,doanh thu đạt khoảng 374 tỷ đồng.


Công nhân vận hành Tổ máy số 2 - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phấn đấu sản xuất 6,4 tỷ kWh điện, doanh thu đạt khoảng 12.800 tỷ đồng, đóng nộp ngân sách Nhà nước 205 tỷ đồng. Theo đó, ngoài kế hoạch kinh doanh, đơn vị tiếp tục tập trung cao khắc phục sự cố tổ máy số 1 nhằm ổn định sản xuất.

Năm 2023, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phấn đấu sản xuất 6,4 tỷ kWh điện

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 quy mô gồm 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200 MW. Tháng 9/2021, tổ máy số 1 gặp sự cố kỹ thuật và phải ngừng hoạt động từ đó đến nay.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đang tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố tổ máy số 1.

Theo đó, đến thời điểm này, đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Hiện nay, các đơn vị đang tập trung lắp đặt tua-bin, máy phát tổ máy số 1 để tiến tới chạy thử tổ máy số 1, phấn đấu đưa tổ máy này vận hành trở lại vào đầu tháng 3/2023.

Thu Phương – Báo Hà Tĩnh