PV POWER đẩy mạnh hoạt động của tổ chức Đảng
Cập nhật: 30/11/2018 Lượt xem: 469
Nhằm tăng cường và phát huy vai trò của Đảng trong doanh nghiệp, Đảng ủy Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển đơn vị bền vững, phù hợp với bối cảnh mới.

Phát huy vai trò của Đảng

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy PV Power đã tổ chức nhiều hội nghị bằng nhiều hình thức tiết kiệm, hiệu quả nhằm quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Trung ương cho các tổ chức đảng trực thuộc. Ngoài các hội nghị sơ kết, tổng kết định kỳ quý/năm, còn có các hội nghị chuyên đề khác nhau.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ PV Power khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nổi bật như Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) mở rộng lần thứ 14 - Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức vào giữa tháng 7/2018. Hội nghị BCH mở rộng lần thứ 15, khóa II vào đầu tháng 10/2018. Hay cuối tháng 10/2018 vừa qua, Đảng ủy PV Power đã tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của Đảng theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu: Hà Nội, Nhơn Trạch, Cà Mau và Hà Tĩnh.

Tại các hội nghị, Đảng ủy PV Power đã tập trung đánh giá, phân tích các báo cáo sơ kết về hoạt động của tổ chức Đảng sau quá trình cụ thể (3 tháng, nửa năm, giữa nhiệm kỳ), cũng như đưa ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đặc biệt, nội dung các báo cáo hướng vào việc thực hiện, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị như các Nghị quyết khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nội dung chuyên đề liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ (Hướng dẫn 16-HD/ĐUK ngày 20/3/2018); xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng (Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018)...

Bên cạnh đó, nội dung hội nghị còn tập trung đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tái cấu trúc tổng công ty, nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm/nhiệm kỳ.

Bám sát chiến lược, định hướng sản xuất, kinh doanh

Theo ông Hồ Công Kỳ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV Power - việc tổ chức các hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, kịp thời cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương... góp phần quán triệt, nâng cao nhận thức, trình độ kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp và cán bộ làm nghiệp vụ công tác đảng trong toàn Đảng bộ tổng công ty. Có thể nói, việc tổ chức các hội nghị cho thấy, Đảng ủy và lãnh đạo tổng công ty PV Power đã nhận thức sâu sắc, nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó có các chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện nghiêm túc, bài bản các nghị quyết gắn với chiến lược, định hướng sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và PV Power nói riêng một cách hiệu quả. Nhờ đó, trong nửa nhiệm kỳ qua, toàn đơn vị đã giữ vững sự ổn định và phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ; duy trì đà tăng trưởng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vûúåt mûác hêìu hïët caác chó tiïu, kế hoạch; đời sống của người lao động từng bước được nâng cao. Đặc biệt, các hoạt động của tổ chức đảng ngày càng phong phú, đa dạng, đảm bảo đúng quy định nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao và được Đảng ủy cấp trên biểu dương.

PV Power thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết gắn với chiến lược, định hướng sản xuất, kinh doanh

Về phương hướng nhiệm vụ đến cuối nhiệm kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT tổng công ty đã chỉ đạo các cấp bám sát kế hoạch nhiệm vụ, tập trung, quyết liệt giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào các trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cổ đông và người lao động, đóng góp vào ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng và phát triển vốn, tài sản đúng mục đích, hiệu quả đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành; thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và ban hành hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với các luật mới có hiệu lực, văn bản của tập đoàn và mô hình tổ chức hoạt động của công ty cổ phần; thực hiện quyết liệt công tác thoái vốn tại các công ty con/liên kết để thu hồi và sử dụng vốn đầu tư vào lĩnh vực phát triển sản xuất, kinh doanh chính… Đặc biệt, cấp ủy các cấp phải nghiêm túc thực hiện nghiêm túc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng; chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đời sống cán bộ, công nhân viên.

Vũ Ngân - Báo Công Thương