Tro, xỉ tại Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I đã công bố phù hợp QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng
Cập nhật: 16/05/2017 Lượt xem: 1.525

Sản phẩm Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I - Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh, có địa chỉ tại thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; đã được Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, mã số QCVN16:2014/BXD về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN16:2014/BXD) theo Giấy chứng nhận số 241/2016VKH ngày 16/12/2016. Sản phẩm này đã được Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh công bố hợp quy số 01/CBHQ-TB-ĐLDKHT ngày 16/02/2017 và được Sở Xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, thông báo tiếp nhận tại Văn bản số 230/TB-SXD ngày 22/02/2017. Nhằm khuyến khích các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, bê tông đầm lăn, bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông, gạch không nung...) trong và ngoài tỉnh sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng theo tinh thần tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề liên quan, khảo sát, lấy mẫu và sử dụng nguồn tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I để làm nguyên liệu sản xuất theo thông tin: Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh. Số điện thoại 0393868814- Fax: 0393716699. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Nguyễn Trọng Thạch, số điện thoại: 0972777888.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã giới thiệu và đề nghị các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh kinh doanh sản phẩm Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải phóng kịp thời bãi chứa tro xỉ, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên làm vật liệu xây dựng, bảo đảm phát triển bền vững. Quan tâm giới thiệu và thông tin đến các nhà đầu tư, đơn vị liên quan có sử dụng tro bay ưu tiên sử dụng nguồn tro bay cho Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I. Nghiên cứu, xem xét sử dụng tro, xỉ trong các công trình xây dựng giao thông, đê, kè, đập, thủy điện, thủy lợi và các công trình khác. Khuyến khích các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn sử dụng tro bay làm vật liệu xây dựng.

 

Trần Xuân Thạch - Phó Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng