PV Power đã phát lên lưới gần 170 tỷ kWh
Cập nhật: 22/11/2018 Lượt xem: 1.243

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) cho biết: Tính đến thời điểm này, tổng sản lượng điện lũy kế của các nhà máy thuộc PV Power đã phát lên lưới điện quốc gia (trong hơn 11 năm qua) đạt gần 170 tỷ kWh điện, chiếm hơn 10% tổng sản lượng điện tiêu thụ hàng năm của cả nước.

Trải qua hơn 11 năm hình thành và phát triển, PV Power đã trở thành nhà cung cấp điện lớn thứ hai của cả nước, đóng góp tích cực vào sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tới nay, các nhà máy điện của PV Power từ thủy điện, nhiệt điện than, tua bin khí chu trình hỗn hợp đã và đang vận hành ổn định, đóng góp một phần quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế đất nước và phục vụ đời sống của nhân dân.

Năm 2018, còn là một năm đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng của PV Power, bắt đầu từ ngày 01/7/2018, PV Power đã được chuyển đổi Mô hình hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần.

Theo đó, quý đầu tiên sau cổ phần hóa (Quý III/2018), PV Power đã đạt được gần 7.000 tỷ đồng doanh thu, nâng tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 lên đến hơn 17.000 tỷ đồng.

Theo TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM