TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN NĂM 2019
Cập nhật: 17/04/2019 Lượt xem: 1.667

Ngày  11/04/2019, tại Hội trường Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh –Xóm Hải Phong- Xã Kỳ Lợi- Thị xã  Kỳ Anh - Hà Tĩnh Ban ATSKMT Phối hợp với BCH Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP tổ chức “Lễ phát động Tháng công nhân, tháng hành động ATVSLĐ, tập huấn công tác ATVSLĐ”. Tham dự lớp tập huấn bao gồm: Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Thủy Điện Hủa Na, Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh.


Các thành viên tham dự buổi tập huấn

Phát biểu khai mạc tại buổi tập huấn, Ông Nguyễn Duy Hinh – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã nêu rõ chủ hai đề của buổi tập huấn về Tháng công nhân phải hướng tới mục tiêu “ Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” về tháng hành động ATVSLĐ hướng đến mục tiêu “ Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”


Ông Nguyễn Duy Hinh phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn có Ông Nguyễn Minh Đạo Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch hội đồng ATVSLĐ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (TCT) nêu rõ: “đảm bảo ATVSLĐ, không để xảy ra Tai nạn Lao động là mục tiêu quan trọng hàng đầu, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của TCT. Trong những năm vừa qua công tác ATVSLĐ luôn được chú trọng tại các đơn vị, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều mối nguy gây mất an toàn cho con người và thiết bị. Khoá tập huấn này chính là nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao hiệu quả trong công tác ATVSLĐ, góp phần chuyển biến nhận thức và sự quan tâm đầy đủ hơn đến công tác này của người sử dụng lao động”

 


Ông Nguyễn Minh Đạo phát biểu tại lớp tập huấn

Lớp huấn luyện được Giảng viên chính Nguyễn Hồng Sơn Giảng - Trường Đại học Công đoàn – Giảng viên huấn luyện ATVSLĐ truyền đạt những nội dung cơ bản về hệ thống các văn bản pháp luật về công tác ATVSLĐ, phổ biến những vấn đề chung về kỹ thuật ATVSLĐ; Các quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn, mạng lưới an toàn viên đối với công tác ATVSLĐ, quy trình làm việc an toàn...


Ông Nguyễn Hồng Sơn giảng dạy tại lớp tập huấn

Kết thúc buổi tập huấn, CBCNV tham gia thực hiện  bài kiểm tra trắc nghiệm và kết quả 100%  đạt yêu cầu ./.