TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ATSKMT CHO AN TOÀN VỆ SINH VIÊN (ATVSV) NĂM 2018
Cập nhật: 09/05/2018 Lượt xem: 1.424

Thực hiện kế hoạch hưởng ứng tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)  năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, nhằm góp phần nâng cao nhận thức về phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do sự cố, tai nạn, thiên tai ... gây ra cho con người, thiết bị, môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam nói chung và các Nhà máy điện nói riêng.


Ông Nguyễn Duy Hinh phát biểu tại lớp tập huấn

Ngày 09/5/2018, được sự chấp thuận của Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác ATVSLĐ cho các đơn vị trong Tổng Công ty. Tham dự lớp tập huấn có ông Nguyễn Duy Hinh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam, ông Vũ Ngọc Hà - Luật sư, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cùng các đồng chí cán bộ, ATVSV, NLĐ của các đơn vị trong Tổng Công ty.

Ông Vũ Ngọc Hà giảng dạy tại lớp tập huấn

           Nhằm mục đích phổ biến hướng dẫn các cán bộ làm công tác an toàn và an toàn vệ sinh viên thực hiện nhiệm vụ an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các yêu cầu khác về an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức mạng lưới, hoạt động của ATVSV, nhiệm vụ, quyền hạn của ATVSV...am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động. Trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, VSLĐ hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động và trong các tổ chức sản xuất để người lao động tham gia giám sát việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Hoạt động của ATVSV tại các tổ chức sản xuất nhằm phát hiện, ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng thiếu sót, tồn tại, những biểu hiện vi phạm các quy định về ATVSLĐ.
Các thành viên tham gia lớp tập huấn