Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh: Tổ chức diễn tập An ninh cảng biển, ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất, PCCC năm 2019
Cập nhật: 17/09/2019 Lượt xem: 932
Ngày 13/9/2019, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP phối hợp với Công ty Cổ phần SOS Môi Trường tiến hành Tổ chức diễn tập An ninh cảng biển, Ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất, PCCC năm 2019. Đến tham dự gồm có: Ban an toàn Tổng Công ty ĐLDKVN – CTCP và các cơ quan chức năng đóng trên địa bàn như: Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Sở TNMT tỉnh Hà Tĩnh, Chi cục Hải Quan, Cảnh sát PCCC, BCH Bộ đội Biên Phòng Cảng Vũng Áng Sơn Dương, Sở Công Thương, Đồn Công an khu kinh tế.
Các lực lượng tham gia diễn tập.


Phó giám đốc Công ty ĐLDK Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Thạch phát lệnh diễn tập

Theo các tình huống giả định đặt ra là sự cố đâm va tàu than tại cảng nhập than làm dầu tràn ra biển và sự cố cháy bồn dầu DO trong khi tiến hành nhập dầu. Sau khi phát hiện sự cố Ban chỉ huy Ứng phó sự cố tràn dầu, Ứng phó sự cố hóa chất, PCCC, Ứng phó tình huống khẩn cấp Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã thông báo đến các cơ quan ban ngành, đồng thời thực hiện huy động các lực lượng phương tiện ứng phó của nhà máy tiến hành triển khai phương án quây phao thu gom dầu quanh các khu vực xảy ra sự cố, hỗ trợ người bị nạn đưa đến vị trí an toàn.


Xử lý sự cố tràn dầu trên biển.

Diễn tập An ninh cảng biển, Ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất, PCCC là hoạt động được Công ty ĐLDKHT tổ chức thường xuyên. Qua mỗi đợt diễn tập, các đơn vị tham gia sẽ có cơ hội được huấn luyện, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu, ANCB, sự cố hóa chất, PCCC. Đây cũng là dịp để Công ty đánh giá khả năng phối hợp, triển khai phương án của các lực lượng ứng phó, từng bước phát huy phương châm 4 tại chỗ trong ứng phó sự cố chuẩn xác, nhanh chóng, góp phần giảm thiệt hại về người, tài sản và bảo vệ an toàn môi trường.
Xử lý sự cố tràn dầu trong khu vực nhà máy.

 

Xử lý sự cố hóa chất trong khu vực nhà máy